Toezichthouder

Als toezichthouder is Margrieta inzetbaar op plekken waar voor de dienstverlening de samenwerking rondom kwetsbare bewoners cruciaal is. Als toezichthouder is ze gericht om de juiste vragen te stellen over de bedoeling en wat de besluiten van impact hebben op de dienstverlening en de klanten. De kennis van wonen, zorg en welzijn en het maatschappelijk speelveld, zet ze in om de innovatiekracht binnen de organisatie stimuleren.  Collega toezichthouders zien haar verbindende rol en waarderen de wijze waarop lastige vraagstukken op een prettige wijze bespreekbaar worden gemaakt.

Meer weten over wie Margrieta is en kan zijn als toezichthouder? Een vrijblijvende kennismaking kan altijd.

Opdrachten

Visitator bij Pro-corp om het maatschappelijk presteren volgens belanghebbers van woningcorporaties in beeld te brengen.

Visitator bij Pro-corp om het maatschappelijk presteren volgens belanghebbers van woningcorporaties in beeld te brengen.

Adviseur, Toezichthouder
Visitator bij Pro-Corp
Schermafbeelding 2021-06-29 om 16.34.50

Lid van de Raad van Commissarissen. Voorzitter remuneratiecommissie en op voordracht van de huurders aangesteld. (juli 2016 – heden)

Toezichthouder

Bestuurslid van Stichting Het Lokaal en mede-initiatiefnemer, zodat dit bijzondere project met huiskamer van de buurt en shortstay eenheden in Houten gerealiseerd kon worden (vanaf 2015-heden).

Toezichthouder
Stichting Het Lokaal
Stichting Het Lokaal

Lid van de Oudstenraad (verschillende keren, laatste keer 2015-2019)). De Lichtboog is een sterk groeiende Nederlands Gereformeerde Kerk www.delichtboog.nl in Houten. De oudstenraad is verantwoordelijk voor de visie, uitgezette koers en communicatie met de kerkelijke gemeente.

Toezichthouder

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Adviseur, Toezichthouder
Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland

Lid van Raad van Toezicht van de lokale welzijnsorganisatie in Houten. Van Houten&co is de welzijnsorganisatie in Houten. Met ongeveer 40fte en ongeveer 400 vrijwilligers geeft de organisatie invulling aan het welzijnswerk in Houten (jongeren, vrijwilligers, ouderen, locaties, etc.). De maatschappelijke begeleiding statushouders is een belangrijk onderdeel van Van Houten&co. (juni 2011- september 2017)

Toezichthouder