Inwonersinitiatief Haag&Hof

De gemeente Houten heeft een inwonersinitiatief de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan de prijsvraag voor een voormalige schoollocatie. Het Mozaïek maakte plaats voor een nieuwbouwproject met twintig levensloopbestendige woningen voor meerdere generaties en “Het Lokaal”: een ontmoetingsruimte van de buurt inclusief twee sociale short stay studio’s. De bewoners kozen bewust voor meer oog […]

De nieuwe huisvestingsverordening geeft onvoldoende ruimte aan bijzondere doelgroepen

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe Huisvestingswet. Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren voor sociale huurwoningen, moeten zij in het kader van deze wet en de schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen voor 1 juli 2015. Voorheen ging de huisvestingsverordening  voornamelijk om woningen van corporaties. Door het extramuraliseren van intramurale zorg zijn er […]