Zorgvernieuwing voor iedereen?

De term langer zelfstandig thuis begint steeds meer irritatie op te wekken. De drempel naar de zware zorg (WLZ) is zo hoog geworden, dat het langer thuis een uitputtingsslag is die meestal eindigt met een crisisopname. Vanuit die crisis kunnen mensen pas terecht in de zware zorg. De wijkverpleging zucht en kreunt, de mantelzorg raakt overbelast en […]

De nieuwe huisvestingsverordening geeft onvoldoende ruimte aan bijzondere doelgroepen

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe Huisvestingswet. Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren voor sociale huurwoningen, moeten zij in het kader van deze wet en de schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen voor 1 juli 2015. Voorheen ging de huisvestingsverordening¬†¬†voornamelijk om woningen van corporaties. Door het extramuraliseren van intramurale zorg zijn er […]