Aanjager en beleidsadviseur dementie

Ik werk in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en kenniscentra. Soms is één organisatie opdrachtgever, soms een samenwerkingsverband. Hierbij een overzicht van de opdrachten waarbij ik ingehuurd ben:

Adviseur, Procesbegeleider
Aanjager en beleidsadviseur dementie
Adviseur, Procesbegeleider
Adviseur, Toezichthouder
Visitator bij Pro-Corp

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Adviseur, Procesbegeleider
Expert Wonen en Zorg bij ondersteuningsteam RVO

Implementatie van de Stichting Onroerend Goed DDN bij corporaties vormgeven. Informatie geven over de formules, meedenken over vernieuwing bij de formules. Als adviseur betrokken.

Adviseur
Stichting Onroerend Goed DDN

Een coachingstraject, waarbij we gericht op de werksituatie een aantal zaken verhelderd hebben. Hierdoor konden goede gesprekken worden gevoerd en er opnieuw werkplezier gevonden worden door de coachee.

Coach
Individueel coachingstraject

Hoofd vastgoed a.i. verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid en de vastgoedontwikkeling van de formules Thomashuizen, de Herbergier, de Zorgbutler en Thomas op Kamers. Lid van het MT.

===

De Drie Notenboomen huurt mij in voor verschillende vragen rondom de formules Thomashuizen, Herbergier, Zorgbutler en Thomas op Kamers. Toetsing van nieuwe formules, relatiemanagement richting woningcorporaties, samenwerkings- en huurovereenkomsten, vraagstuk rondom passend toewijzen en optimaliseren bedrijfsvoering van de formules zijn o.a. zaken waar ik bij word geraadpleegd.

Adviseur, Interim manager

Verhuurbeleid en verhuuradministratie inrichten in verband met extramuralisering van woningen. Adviseur bij de inrichting en het opstellen van het verhuurbeleid.

Adviseur, Procesbegeleider

Procesbegeleider bewonersinitiatieven in de Weidevogelhof in Pijnacker. Aanjager en ondersteuner om meerdere bewonersinitiatieven tot stand te laten te laten komen. In samenwerking met welzijnsorganisaties. Ingehuurd door samenwerkingsverband Habion, Mooiland, Rondom Wonen en Pieter van Foreest.

Adviseur, Procesbegeleider
Weidevogelhof / Rondom Wonen

Onderzoek en komen tot een samenwerkingsconvenant met ZorgSaam, AanZ en opdrachtgevers Clavis en gemeente Terneuzen. Het gaat over de Veste, een seniorencomplex met 244 appartementen met allerlei voorzieningen in Terneuzen.

Adviseur, Procesbegeleider

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Adviseur, Interim manager, Procesbegeleider

Trainer “Lokale samenwerking” en “samenwerken rondom bijzondere doelgroepen”. Trainingen gegeven aan corporatiemedewerkers. Ook verschillende in-company trainingen verzorgd bij woningcorporaties. Of sessies rondom actuele vraagstukken op het snijvlak wonen, zorg en welzijn.

Adviseur

Lid van de Raad van Commissarissen. Voorzitter remuneratiecommissie en op voordracht van de huurders aangesteld. (juli 2016 – heden)

Toezichthouder

Bestuurslid van Stichting Het Lokaal en mede-initiatiefnemer, zodat dit bijzondere project met huiskamer van de buurt en shortstay eenheden in Houten gerealiseerd kon worden (vanaf 2015-heden).

Toezichthouder
Stichting Het Lokaal

Adviseur rondom het ontwikkelen van nieuw woonzorgconcept in het huis. Advies over toekomst woongebouw aan Raad van Toezicht en bestuur.

Adviseur

Adviseur op het gebied van woningwaardering, bewonersparticipatie, verhuuradministratie en afrekening servicekosten van de complexen die Zorgpartners Midden Holland verhuurden.

Adviseur
Janet Schmits (coordinator vastgoed): “Margrieta heeft onze organisatie geholpen om te kunnen voldoen aan de wetgeving. Ik heb haar in dit traject leer kennen als een ter zaken kundige vrouw met wie ik op een prettige manier kon sparren over wonen, zorg en welzijn. Margrieta bracht meer mee dan alleen de kennis die nodig was voor de opdracht, zij is in staat om over de schutting te kijken. Margrieta, bedankt voor de goede samenwerking!”
Zorgpartners Midden Holland

Lid van de Oudstenraad (verschillende keren, laatste keer 2015-2019)). De Lichtboog is een sterk groeiende Nederlands Gereformeerde Kerk www.delichtboog.nl in Houten. De oudstenraad is verantwoordelijk voor de visie, uitgezette koers en communicatie met de kerkelijke gemeente.

Toezichthouder

Projectleider Scheiden Wonen en Zorg. Nieuwe woonzorgvormen ontwikkeld met een all-inclusive pakket met wonen en zorg ineen. Hierbij was ik zowel procesbegeleider als adviseur. Zowel in Gorinchem als in Papendrecht kan sindsdien gehuurd worden met zorg. Businesscase, gesprekken met zorgkantoor, praktische invulling van contracten, werving en selectie, waren onderdeel van de opdracht.

===

Adviseur voor transferverpleegkundigen van het klantcontactcentrum in het ziekenhuis in verband met Hervorming Langdurige Zorg. Adviseur op het gebied van indicatiestelling, zorgfinanciering en verpleeghuiszorg.

Adviseur, Procesbegeleider
Rivas Zorggroep

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Adviseur, Interim manager, Coach
Quotes over de samenwerking:
Saskia van Oppen
HR adviseur
“Margrieta is een (interim)manager, die rust uitstraalt en bescheiden is, maar tegelijkertijd stevig in haar schoenen staat en heel goed weet waar ze het over heeft. In de gesprekken die ik samen met Margrieta met medewerkers voerde, viel mij op hoe makkelijk zij schakelt tussen menselijkheid, duidelijkheid geven, durven benoemen wat niet goed gaat en coaching. Ze is altijd op zoek om het beste uit mensen te halen. Ik zag hoe medewerkers die enorm waardeerden. Ze is altijd benaderbaar en toegankelijk met een luisterend oor. Als collega is het gewoon erg prettig, productief maar vooral ook met een hoop lol samenwerken met Margrieta!”.
Jeannot Bechger
manager Wonen
“Margrieta heeft als manager Woonwinkel a.i. bij Poort6 met veel enthousiasme, humor en doortastendheid niet alleen de afdeling goed geleid maar ook met veel draagvlak veranderingen doorgevoerd die Poort6 verder hebben geholpen. Margrieta is een innemende persoonlijkheid, heeft verstand van zaken en vertaalt ideeën met gemak naar praktisch werkzame oplossingen. Zij kijkt over afdelingsbelangen heen en legt makkelijk verbindingen. Ik heb met heel veel plezier met haar samengewerkt.”

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Adviseur, Toezichthouder
Woonzorg Nederland

Individueeel coachingstraject met persoon die als professional verder wilde groeien. Met een aantal sessies zijn enorme stappen gezet en is er weer nieuw zelfvertrouwen en zelfbewust zijn ontstaan.

Coach
Individueel traject tot coaching

Tijdens dit coachingstraject lag het vraagstuk vooral in het vinden van een goede balans tussen werk en prive. Tijdens de sessies werden de waarden en overtuigingen verduidelijkt die een rol spelen bij de prioritering van activiteiten. Dit hielp om ook niet helpende overtuigingen te gaan herkennen en hier anders mee om te gaan.

Coach
Coachingstraject werk- en privebalans

Lid van Raad van Toezicht van de lokale welzijnsorganisatie in Houten. Van Houten&co is de welzijnsorganisatie in Houten. Met ongeveer 40fte en ongeveer 400 vrijwilligers geeft de organisatie invulling aan het welzijnswerk in Houten (jongeren, vrijwilligers, ouderen, locaties, etc.). De maatschappelijke begeleiding statushouders is een belangrijk onderdeel van Van Houten&co. (juni 2011- september 2017)

Toezichthouder

Manager Wonen. Lid van het MT van Viveste (5000 vhe in Houten) en daarnaast direct leidinggevende van 17 fte op de afdeling wonen. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit dienstverlening en alle klantencontacten (sociaal, financieel en technisch).

Interim manager
Referentie over de samenwerking:
Willy Lageveen
Directeur Van Houten&co
“Margrieta leren kennen als een betrokken deskundige op het gebied van leefbaarheid en de rol van de woningcorporatie op dit thema. Ze is een betrouwbare en creatieve partner die in staat is verschillende partijen/sectoren met elkaar te verbinden. Heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden (overheid/maatschappelijke organisaties/corporatie) en weet hier flexibel en constructief mee om te gaan. Er is op het gebied van Wijkgericht Samenwerken in Houten veel ontwikkeld en Margrieta was hierin een enthousiastmerende, stabiele factor en bovenal een zeer plezierige collega.”
Petra Dijkstra
Collega Viveste
“Ik heb Margrieta leren kennen als een gedreven en betrokken persoon, zowel als conculega als manager. Ze is een uitstekende netwerker met gevoel voor verhoudingen, een doorzetter en heeft een pro-actieve houding. Ze heeft een groot hard voor de volkshuisvesting en gaat voor de klant en de dienstverlening. Ze kan gedegen, prettig leesbare stukken schrijven na onderzoek te hebben verricht.”

Hoofd verhuur- en bewonerszaken. Verantwoordelijk voor de klantencontacten en het bijhouden van het netwerk. Veel nieuwbouwprojecten bij woningcorporatie met circa 2500 vhe.

Interim manager
Algemene Woningstichting Houten