Stichting Onroerend Goed DDN

Ik werk in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en kenniscentra. Soms is één organisatie opdrachtgever, soms een samenwerkingsverband. Hierbij een overzicht van de opdrachten waarbij ik ingehuurd ben:

Implementatie van de Stichting Onroerend Goed DDN bij corporaties vormgeven. Informatie geven over de formules, meedenken over vernieuwing bij de formules. Als adviseur betrokken.

Adviseur
Stichting Onroerend Goed DDN

Hoofd vastgoed a.i. verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid en de vastgoedontwikkeling van de formules Thomashuizen, de Herbergier, de Zorgbutler en Thomas op Kamers. Lid van het MT.

===

De Drie Notenboomen huurt mij in voor verschillende vragen rondom de formules Thomashuizen, Herbergier, Zorgbutler en Thomas op Kamers. Toetsing van nieuwe formules, relatiemanagement richting woningcorporaties, samenwerkings- en huurovereenkomsten, vraagstuk rondom passend toewijzen en optimaliseren bedrijfsvoering van de formules zijn o.a. zaken waar ik bij word geraadpleegd.

Adviseur, Interim manager

Verhuurbeleid en verhuuradministratie inrichten in verband met extramuralisering van woningen. Adviseur bij de inrichting en het opstellen van het verhuurbeleid.

Adviseur, Procesbegeleider

Procesbegeleider bewonersinitiatieven in de Weidevogelhof in Pijnacker. Aanjager en ondersteuner om meerdere bewonersinitiatieven tot stand te laten te laten komen. In samenwerking met welzijnsorganisaties. Ingehuurd door samenwerkingsverband Habion, Mooiland, Rondom Wonen en Pieter van Foreest.

Adviseur, Procesbegeleider
Weidevogelhof / Rondom Wonen

Onderzoek en komen tot een samenwerkingsconvenant met ZorgSaam, AanZ en opdrachtgevers Clavis en gemeente Terneuzen. Het gaat over de Veste, een seniorencomplex met 244 appartementen met allerlei voorzieningen in Terneuzen.

Adviseur, Procesbegeleider

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Adviseur, Interim manager, Procesbegeleider

Trainer “Lokale samenwerking” en “samenwerken rondom bijzondere doelgroepen”. Trainingen gegeven aan corporatiemedewerkers. Ook verschillende in-company trainingen verzorgd bij woningcorporaties. Of sessies rondom actuele vraagstukken op het snijvlak wonen, zorg en welzijn.

Adviseur

Lid van de Raad van Commissarissen. Voorzitter remuneratiecommissie en op voordracht van de huurders aangesteld. (juli 2016 – heden)

Toezichthouder

Bestuurslid van Stichting Het Lokaal en mede-initiatiefnemer, zodat dit bijzondere project met huiskamer van de buurt en shortstay eenheden in Houten gerealiseerd kon worden (vanaf 2015-heden).

Toezichthouder
Stichting Het Lokaal

Adviseur rondom het ontwikkelen van nieuw woonzorgconcept in het huis. Advies over toekomst woongebouw aan Raad van Toezicht en bestuur.

Adviseur

Adviseur op het gebied van woningwaardering, bewonersparticipatie, verhuuradministratie en afrekening servicekosten van de complexen die Zorgpartners Midden Holland verhuurden.

Adviseur
Zorgpartners Midden Holland

Lid van de Oudstenraad (verschillende keren, laatste keer 2015-2019)). De Lichtboog is een sterk groeiende Nederlands Gereformeerde Kerk www.delichtboog.nl in Houten. De oudstenraad is verantwoordelijk voor de visie, uitgezette koers en communicatie met de kerkelijke gemeente.

Toezichthouder

Projectleider Scheiden Wonen en Zorg. Nieuwe woonzorgvormen ontwikkeld met een all-inclusive pakket met wonen en zorg ineen. Hierbij was ik zowel procesbegeleider als adviseur. Zowel in Gorinchem als in Papendrecht kan sindsdien gehuurd worden met zorg. Businesscase, gesprekken met zorgkantoor, praktische invulling van contracten, werving en selectie, waren onderdeel van de opdracht.

===

Adviseur voor transferverpleegkundigen van het klantcontactcentrum in het ziekenhuis in verband met Hervorming Langdurige Zorg. Adviseur op het gebied van indicatiestelling, zorgfinanciering en verpleeghuiszorg.

Adviseur, Procesbegeleider
Rivas Zorggroep

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Interim manager, Coach

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Adviseur, Toezichthouder
Woonzorg Nederland

Lid van Raad van Toezicht van de lokale welzijnsorganisatie in Houten. Van Houten&co is de welzijnsorganisatie in Houten. Met ongeveer 40fte en ongeveer 400 vrijwilligers geeft de organisatie invulling aan het welzijnswerk in Houten (jongeren, vrijwilligers, ouderen, locaties, etc.). De maatschappelijke begeleiding statushouders is een belangrijk onderdeel van Van Houten&co. (juni 2011- september 2017)

Toezichthouder
Willy Lageveen
Directeur
“Margrieta leren kennen als een betrokken deskundige op het gebied van leefbaarheid en de rol van de woningcorporatie op dit thema. Ze is een betrouwbare en creatieve partner die in staat is verschillende partijen/sectoren met elkaar te verbinden. Heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden (overheid/maatschappelijke organisaties/corporatie) en weet hier flexibel en constructief mee om te gaan. Er is op het gebied van Wijkgericht Samenwerken in Houten veel ontwikkeld en Margrieta was hierin een enthousiastmerende, stabiele factor en bovenal een zeer plezierige collega.”
Interim manager
Interim manager
Algemene Woningstichting Houten

We gebruiken cookies voor de beste gebruikerservaring. Accepteer cookies voor een optimale weergave van de site.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.