Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Wie is aan zet?

De nieuwe financiering in de zorg, de ontwikkeling naar ‘Langer Zelfstandig Thuis’ en de verhoogde taakstelling, vraagt de corporaties om intensiever en anders dan voorheen lokaal samen te werken. De corporaties krijgen steeds meer bijzondere huurders, waarbij ook andere partijen betrokken zijn. Lukt het ons om het zelfstandige thuis te bieden en hen te laten slagen in wonen of belanden ze na een tijdje toch op straat? Hoe kun je als corporatie invloed uitoefenen op de samenwerkingspartners? Hieronder een korte beschrijving van een aantal belangrijke participanten.

Gemeenten
De gemeenten spelen sinds 2015 een belangrijke rol in het sociale domein, doordat ze ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO. Met de veranderingen in de zorg is het begrijpelijk dat steeds meer corporaties in gesprek zijn met de WMO van de gemeente. Hoe wordt de huisvesting, zorg en begeleiding van kwetsbare doelgroepen geregeld en betaalbaar gehouden? Welke standpunten en gedachten geven corporaties mee rondom de aanbestedingen vanuit de WMO? Hoe ziet het wonen voor kwetsbare doelgroepen er in de toekomst uit, nog steeds gedeeltelijk geklusterd? Wat wordt er opgenomen in de prestatie-afspraken? En wat doen we met signalen van ouderen die vereenzamen en verwaarlozen in de wijken?

Zorgorganisaties
De doelgroep van verzorgingshuizen woont langer zelfstandig en krijgt geen indicatie voor 24-uurszorg. De doelgroep met psychosociale problemen kan minder snel beroep doen op beschermd wonen, waardoor de samenwerking met RIBW’s ook aandacht vraagt. Zorgorganisaties ontwikkelen nieuwe producten en ontwikkelen nieuwe woonzorgconstructies. Wat kan een nieuwe functie worden? Welke vorm van wonen en zorg kan nog wel geboden worden? Een veranderde functie van het verzorgingshuis heeft grote invloed op de omliggende aanleun en/of seniorenwoningen. Daarbij zorgen de ontwikkelingen ervoor dat er opnieuw gesproken moet gaan worden over de huurcontracten en de andere samenwerkingsafspraken rondom het gebouw. Meer kennis in de zorgfinanciering, inkoop en organisatieprincipes helpt corporaties bij de samenwerking met zorgorganisaties.

Bewonersinitiatieven en andere partners
Nieuwe spelers komen het lokale speelveld binnen, die weer andere opties tot samenwerking geven. Een andere rol van de welzijnsorganisaties, bewoners die zelf initiatieven nemen of hele nieuwe spelers die binnenkomen en een voorstel doen voor een woonzorgconcept. Handig om als corporatie te bepalen met welke partners samenwerkingsconstructies worden aangegaan en wat daarbij de gesprekspunten zijn.

Pakt u de kansen en mogelijkheden via lokale samenwerking op?
Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen is complex geworden en vraagt lef om over muren heen te kijken. Daarbij is het belangrijk om de klant goed in beeld te houden. Wat is nodig om het langer thuis voor hen te laten slagen? Dit kan alleen door verschillende werelden bij elkaar te brengen, waarbij de klant centraal staat. Met de opleiding Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen gaat u dieper in op de relevante onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden en leert u de WMO, zorgwereld en de aandachtspunten voor de samenwerking bij bijzondere doelgroepen kennen.

En? Gaat u de samenwerking aan? Binnenkort start er weer een nieuwe training bij Kjenning.

Margrieta Haan
Kjenning
Docent Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen