Leuke inspiratiebijeenkomst met Atrive Zorggroep

Inspirerend was de inspiratiebijeenkomst die we in samenwerking met Atrive Zorggroep georganiseerd hebben zeker, wanneer je langs de gesprekken tijdens de lunch liep.

De deelnemers voornamelijk afkomstig uit woningcorporaties kregen een intensief programma met daarin de schets van het speelveld (door Anita Lahuis van Atrive). Vervolgens werd aan de hand van een verhaal van Viva Zorggroep door John van Nimwegen (directeur bestuurder) een beeld gegeven van de consequenties van het Scheiden van Wonen&Zorg voor een organisatie gespecialiseerd in ouderenzorg. Met name ligt de uitdaging in het aanbieden en betaalbaar krijgen van de overige verblijfsfuncties, zoals het restaurant, de receptie en nieuwe manieren vinden om de diensten zoals wassen/linnen in de markt te zetten. Viva Zorggroep speelt in op het Scheiden van Wonen&Zorg, door nu huurcontracten af te sluiten met VPT pakket en in de toekomst met een zorgarrangement. Dat het geen vetpot wordt voor de klant werd duidelijk uit de prijskaartjes die aan de verschillende pakketten wordt gehangen.

Het tweede deel wat ik mocht presenteren, werd verbinding gemaakt tussen de zorgorganisatie en woningcorporaties. Verschillende samenwerkingsconstructies passeerden de revue. Aan de hand van twee voorbeelden van zorgorganisaties (Rivas en Kwintes) werd duidelijk dat de context vanwaaruit samengewerkt wordt nogal verschillend kan zijn. De volgende afwegingen spelen mee bij samenwerking:
– lokaal of regionaal georienteerde organisatie;
– voornamelijk eigendom of met huurovereenkomsten woningcorporatie;
– opstelling zorgkantoor;
– soort van zorg;
– belangen in de wijk en verhouding van de doelgroep;
– de markt.
Belangrijkste is om open kaart te spelen en de klant centraal te stellen. Door de veranderde regelgeving komt er een nieuwe doelgroep in de sociale huur en is er ook een nieuwe speler die sociale huur met zorg gaat aanbieden. Corporaties en woningcorporaties moeten elkaar meer en meer gaan vinden.

Voor samenwerking komt het aan op de volgende gouden regels (volgens boekje van Ellen, over samenwerking Actiz):
1. Ken elkaars belang
2. De waarheid van de een niet stellen boven de waarheid van de ander
3. Zoeken naar verbinding op basis van overeenstemming en vrijwillige maar niet vrijblijvende samenwerking.
4. Casuistiek bespreken.
5. Gunnen en scoren bespreekbaar maken.
Belangrijkste is om voor ogen te houden voor wie je het doet namelijk de klant.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst presenteerde woningcorporatie Mooiland hun visie op het gebied van Scheiden van Wonen&Zorg. Een helder verhaal, waarbij ze een duidelijke standpuntbepaling hebben over de rol die de corporatie hierin speelt. Het liefst zelf verhurend aan de cliënten en voorzien in huisvesting, maar aan de andere kant de begeleidingskant zo goed mogelijk bewaren. Mooiland heeft ook actief contact met het zorgkantoor gezocht om te praten over hun visie en de toekomst. Er bleken hele andere gedachten bij het zorgkantoor te leven en dat maakte dat het gesprek al snel een toegevoegde waarde had. Mooiland was verrast dat het zorgkantoor meldde dat ze de eerste woningcorporatie waren die hen hebben opgezocht, terwijl je met zulke veranderingen wel anders zou verwachten. Dus corporaties ga praten met het zorgkantoor.

Aan het eind van de bijeenkomst hoorde ik verschillende reacties:
“Het blijkt wel dat in de samenwerking het aankomt aan de eigen context en dat iedereen afhankelijk daarvan aan de slag moet”.
“Ik heb handvaten en ideeen meegekregen. Deze helpen me verder om het gesprek met de zorgorganisaties te voeren.”
“Inspirerend dat was het zeker, hoewel de thematiek niet minder complex is geworden!”

Oftewel het was een goede en inspirerende bijeenkomst!