Interim manager

Is er een coachende leidinggevende met ook veel praktische kennis nodig die anders kan denken, redeneren en organiseren? Margrieta werkt graag mee om de medewerkers en organisatie in hun kracht te zetten, zodat ambities omgezet worden in realiseerbare plannen. Margrieta haar kracht op het gebied van interim management wordt het meest benut in organisaties, waarbij voor het klantcontact en de dienstverlening samengewerkt wordt met andere organisaties. Leidinggevende ervaring heeft Margrieta opgedaan als Hoofd verhuur- en bewonerszaken en later als manager wonen bij Viveste.

Zowel als interim manager, maar ook als beleidsadviseur bij o.a. een woningcorporatie, zorgorganisatie, gemeente of welzijnsorganisatie, kan Margrieta een rol spelen.

Meer weten over wat Margrieta kan betekenen in een tijdelijke opdracht? Een vrijblijvende kennismaking kan altijd!

Opdrachten

De Drie Notenboomen huurt mij in voor verschillende vragen rondom de formules Thomashuizen, Herbergier, Zorgbutler en Thomas op Kamers. Toetsing van nieuwe formules, relatiemanagement richting woningcorporaties, samenwerkings- en huurovereenkomsten, vraagstuk rondom passend toewijzen en optimaliseren bedrijfsvoering van de formules zijn o.a. zaken waar ik bij word geraadpleegd.

Hoofd vastgoed a.i. verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid en de vastgoedontwikkeling van de formules Thomashuizen, de Herbergier, de Zorgbutler en Thomas op Kamers. Lid van het MT. (april 2018-okt 2019)

Adviseur, Interim manager

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Adviseur, Interim manager, Procesbegeleider

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Adviseur, Interim manager, Coach
Quotes over de samenwerking:
Saskia van Oppen
HR adviseur
“Margrieta is een (interim)manager, die rust uitstraalt en bescheiden is, maar tegelijkertijd stevig in haar schoenen staat en heel goed weet waar ze het over heeft. In de gesprekken die ik samen met Margrieta met medewerkers voerde, viel mij op hoe makkelijk zij schakelt tussen menselijkheid, duidelijkheid geven, durven benoemen wat niet goed gaat en coaching. Ze is altijd op zoek om het beste uit mensen te halen. Ik zag hoe medewerkers die enorm waardeerden. Ze is altijd benaderbaar en toegankelijk met een luisterend oor. Als collega is het gewoon erg prettig, productief maar vooral ook met een hoop lol samenwerken met Margrieta!”.
Jeannot Bechger
manager Wonen
“Margrieta heeft als manager Woonwinkel a.i. bij Poort6 met veel enthousiasme, humor en doortastendheid niet alleen de afdeling goed geleid maar ook met veel draagvlak veranderingen doorgevoerd die Poort6 verder hebben geholpen. Margrieta is een innemende persoonlijkheid, heeft verstand van zaken en vertaalt ideeën met gemak naar praktisch werkzame oplossingen. Zij kijkt over afdelingsbelangen heen en legt makkelijk verbindingen. Ik heb met heel veel plezier met haar samengewerkt.”

Manager Wonen. Lid van het MT van Viveste (5000 vhe in Houten) en daarnaast direct leidinggevende van 17 fte op de afdeling wonen. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit dienstverlening en alle klantencontacten (sociaal, financieel en technisch).

Interim manager
Referentie over de samenwerking:
Willy Lageveen
Directeur Van Houten&co
“Margrieta leren kennen als een betrokken deskundige op het gebied van leefbaarheid en de rol van de woningcorporatie op dit thema. Ze is een betrouwbare en creatieve partner die in staat is verschillende partijen/sectoren met elkaar te verbinden. Heeft inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden (overheid/maatschappelijke organisaties/corporatie) en weet hier flexibel en constructief mee om te gaan. Er is op het gebied van Wijkgericht Samenwerken in Houten veel ontwikkeld en Margrieta was hierin een enthousiastmerende, stabiele factor en bovenal een zeer plezierige collega.”
Petra Dijkstra
Collega Viveste
“Ik heb Margrieta leren kennen als een gedreven en betrokken persoon, zowel als conculega als manager. Ze is een uitstekende netwerker met gevoel voor verhoudingen, een doorzetter en heeft een pro-actieve houding. Ze heeft een groot hard voor de volkshuisvesting en gaat voor de klant en de dienstverlening. Ze kan gedegen, prettig leesbare stukken schrijven na onderzoek te hebben verricht.”

Hoofd verhuur- en bewonerszaken. Verantwoordelijk voor de klantencontacten en het bijhouden van het netwerk. Veel nieuwbouwprojecten bij woningcorporatie met circa 2500 vhe.

Interim manager
Algemene Woningstichting Houten