Coach

Rode draad in het werk van Margrieta, is het in de kracht zetten van organisaties, medewerkers en klanten. Haar kennis en kunde gebruikt ze ook voor individuele en teamcoaching binnen organisaties of voor mensen die in het werk tegen vraagstukken aanlopen. De coachingsstijl is oplossingsgericht, waarbij de visie is dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de medewerker of organisatie blijft liggen. Met deze stijl van coaching en het toepassen van verschillende coachingstechnieken wordt de bewustwording versterkt en komt er ruimte om op een nieuwe manier te gaan denken.

Het liefste zet Margrieta haar coachingsvaardigheden in voor mensen die zich via hun werk inzetten voor kwetsbare doelgroepen en daarin tegen beperkingen aanlopen. Gezien haar ervaring bij woningcorporaties ondersteunt ze ook graag leidinggevenden/managers als coach om tot goede oplossingen te komen. Ben je geinteresseerd en wil je meer weten, doe dan een voorstel voor een kennismaking.

Margrieta heeft veel te maken gehad met overlastsituaties en hoog oplopende burenruzies als mediator. Deze ervaring helpt haar om ook vraagstukken waar veel emoties bij komen kijken, goed te kunnen behandelen. Ze is beschikbaar voor coaching van individuele trajecten, maar ook voor coaching bij organisatievraagstukken.

Opdrachten

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Adviseur, Procesbegeleider
Expert Wonen en Zorg bij ondersteuningsteam RVO
Schermafbeelding 2021-06-29 om 16.23.15
Coach
Individueel coachingstraject

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Teammanager klantencontacten a.i. verantwoordelijk voor de afdeling klantencontacten. Een brede afdeling met verantwoordelijkheid voor o.a. mutaties, toewijzing, verhuur-, incassoproces, projectmedewerkers renovatie en sociaal beheer. Mutaties, verhuur-, incassoproces, verkoop- en sociaal beheer. Ook coaching van verschillende medewerkers hoorde bij mijn opdracht (april 2015-augustus 2016).

Adviseur, Interim manager, Coach
Quotes over de samenwerking:
Saskia van Oppen
HR adviseur
“Margrieta is een (interim)manager, die rust uitstraalt en bescheiden is, maar tegelijkertijd stevig in haar schoenen staat en heel goed weet waar ze het over heeft. In de gesprekken die ik samen met Margrieta met medewerkers voerde, viel mij op hoe makkelijk zij schakelt tussen menselijkheid, duidelijkheid geven, durven benoemen wat niet goed gaat en coaching. Ze is altijd op zoek om het beste uit mensen te halen. Ik zag hoe medewerkers die enorm waardeerden. Ze is altijd benaderbaar en toegankelijk met een luisterend oor. Als collega is het gewoon erg prettig, productief maar vooral ook met een hoop lol samenwerken met Margrieta!”.
Jeannot Bechger
manager Wonen
“Margrieta heeft als manager Woonwinkel a.i. bij Poort6 met veel enthousiasme, humor en doortastendheid niet alleen de afdeling goed geleid maar ook met veel draagvlak veranderingen doorgevoerd die Poort6 verder hebben geholpen. Margrieta is een innemende persoonlijkheid, heeft verstand van zaken en vertaalt ideeën met gemak naar praktisch werkzame oplossingen. Zij kijkt over afdelingsbelangen heen en legt makkelijk verbindingen. Ik heb met heel veel plezier met haar samengewerkt.”
Coach
Individueel traject tot coaching

Tijdens dit coachingstraject lag het vraagstuk vooral in het vinden van een goede balans tussen werk en prive. Tijdens de sessies werden de waarden en overtuigingen verduidelijkt die een rol spelen bij de prioritering van activiteiten. Dit hielp om ook niet helpende overtuigingen te gaan herkennen en hier anders mee om te gaan.

Coach
Coachingstraject werk- en privebalans