Inwonersinitiatief Haag&Hof

De gemeente Houten heeft een inwonersinitiatief de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan de prijsvraag voor een voormalige schoollocatie. Het Mozaïek maakte plaats voor een nieuwbouwproject met twintig levensloopbestendige woningen voor meerdere generaties en “Het Lokaal”: een ontmoetingsruimte van de buurt inclusief twee sociale short stay studio’s. De bewoners kozen bewust voor meer oog […]

Zorgvernieuwing voor iedereen?

De term langer zelfstandig thuis begint steeds meer irritatie op te wekken. De drempel naar de zware zorg (WLZ) is zo hoog geworden, dat het langer thuis een uitputtingsslag is die meestal eindigt met een crisisopname. Vanuit die crisis kunnen mensen pas terecht in de zware zorg. De wijkverpleging zucht en kreunt, de mantelzorg raakt overbelast en […]

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen

Lokale samenwerking rondom bijzondere doelgroepen. Wie is aan zet? De nieuwe financiering in de zorg, de ontwikkeling naar ‘Langer Zelfstandig Thuis’ en de verhoogde taakstelling, vraagt de corporaties om intensiever en anders dan voorheen lokaal samen te werken. De corporaties krijgen steeds meer bijzondere huurders, waarbij ook andere partijen betrokken zijn. Lukt het ons om […]

De nieuwe huisvestingsverordening geeft onvoldoende ruimte aan bijzondere doelgroepen

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de nieuwe Huisvestingswet. Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren voor sociale huurwoningen, moeten zij in het kader van deze wet en de schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen voor 1 juli 2015. Voorheen ging de huisvestingsverordening  voornamelijk om woningen van corporaties. Door het extramuraliseren van intramurale zorg zijn er […]

Rapport Berenschot laat de knelpunten zien

In de Nieuwsuur uitzending http://nieuwsuur.nl/onderwerp/702598-groot-tekort-aan-ouderenwoningen.html wordt stilgestaan bij het grote tekort aan ouderenwoningen. Duidelijk is dat het huishoudboekje van de zorgorganisaties nog niet genoeg worden bekeken en dat nieuwe woonzorgconcepten alleen met een goede samenwerking corporaties, gemeente en zorgorganisaties geboden kunnen worden.

Ouder woonzorgcomplex toch interessant?

Samen met een teamleider van Rivas Zorggroep hebben we een mooi projectvoorstel neergelegd voor de transformatie van een oud woonzorgcomplex. Vanwege de afbouw van intramurale plaatsen, wordt ingezet op het scheiden van wonen en zorg, door de kleine appartementen te gaan verhuren. Waar tot voor kort gesproken werd over sloop van het complex, blijkt het […]