Adviseur

In het adviseurschap van Margrieta gaat het om anders denken, redeneren en organiseren. Samen werken met bestuur, management, professionals en klanten en hun netwerk. Doel is het vertalen van ambities in realiseerbare plannen en het begeleiden van de ontwikkeling van mensen en organisaties zowel in cultuur, structuur als bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in het sociale domein doorgevoerd die impact hebben in de samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn. De vernieuwing van WMO bij gemeenten, de invoering van de nieuwe Woningwet, de hervorming van de langdurige zorg en de veranderingen in de financiering, geven nieuwe problemen die om domeinoverstijgende oplossingen vragen. Voor wat voor soort vraagstukken kunt u o.a. bij Margrieta terecht?

  • Samenwerkingsvraagstukken met partner(s) uit een ander domein(en);
  • Ontwikkelen van nieuw woonzorgconcept binnen organisatie of samen met partners;
  • Advisering en procesbegeleiding bij bewonersinitiatieven voor het realiseren van nieuwe woonvorm;
  • Een huurcontract van zorgorganisatie die afloopt. Hoe gebouw herbestemmen voor een doelgroep inclusief opstellen businesscases;
  • Samenwerking gemeente-woningcorporatie verbeteren o.a. aan de hand van prestatie-afspraken en het voeren van de juiste gesprekken.
  • De woonzorgvisie inzichtelijk maken binnen een corporatie / gemeente.
  • Maatschappelijke opvang verbinden aan de woonopgave.
  • Het optimaliseren van de verhuur en dienstverlening, al dan niet met partners;
  • Advisering op verschillende terreinen van verhuur: overlast, huurincasso, onderhoud, passend toewijzen, en dergelijke.
Heeft u voor mij een nieuwe uitdaging? Laten we dan een keer vrijblijvend kennismaken.

Opdrachten

Expert in het team “Weer Thuis”.Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een beschermde woonomgeving verkeren. Het gaat daarbij om mensen die in een opvang verblijven (zoals ‘blijf van mijn lijf’) of in een instelling.

Expert in het team “Weer Thuis”.Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een beschermde woonomgeving verkeren. Het gaat daarbij om mensen die in een opvang verblijven (zoals ‘blijf van mijn lijf’) of in een instelling.

Expert in het team “Weer Thuis”.Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een beschermde woonomgeving verkeren. Het gaat daarbij om mensen die in een opvang verblijven (zoals ‘blijf van mijn lijf’) of in een instelling.

Adviseur, Procesbegeleider

Visitator bij Pro-corp om het maatschappelijk presteren volgens belanghebbers van woningcorporaties in beeld te brengen.

Visitator bij Pro-corp om het maatschappelijk presteren volgens belanghebbers van woningcorporaties in beeld te brengen.

Adviseur, Toezichthouder
Visitator bij Pro-Corp
Schermafbeelding 2021-06-29 om 16.34.50

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Expert in het ondersteuningsteam Wonen en Zorg. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders verder bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Het gaat dan om vraagstukken over hoe (voornamelijk) ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Adviseur, Procesbegeleider
Expert Wonen en Zorg bij ondersteuningsteam RVO
Schermafbeelding 2021-06-29 om 16.23.15

Implementatie van de Stichting Onroerend Goed DDN bij corporaties vormgeven. Informatie geven over de formules, meedenken over vernieuwing bij de formules. Als adviseur betrokken.

Adviseur
Stichting Onroerend Goed DDN

De Drie Notenboomen huurt mij in voor verschillende vragen rondom de formules Thomashuizen, Herbergier, Zorgbutler en Thomas op Kamers. Toetsing van nieuwe formules, relatiemanagement richting woningcorporaties, samenwerkings- en huurovereenkomsten, vraagstuk rondom passend toewijzen en optimaliseren bedrijfsvoering van de formules zijn o.a. zaken waar ik bij word geraadpleegd.

Hoofd vastgoed a.i. verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid en de vastgoedontwikkeling van de formules Thomashuizen, de Herbergier, de Zorgbutler en Thomas op Kamers. Lid van het MT. (april 2018-okt 2019)

Adviseur, Interim manager

Als projectleider het hele traject gedaan voor het realiseren webapp voor ontwikkelen huurdersvaardigheden in de GGZ. Zie www.jewoontzelf.nl

===

Verhuurbeleid en verhuuradministratie inrichten in verband met extramuralisering van woningen. Adviseur bij de inrichting en het opstellen van het verhuurbeleid.

Als projectleider het hele traject gedaan voor het realiseren webapp voor ontwikkelen huurdersvaardigheden in de GGZ. Zie www.jewoontzelf.nl

===

Verhuurbeleid en verhuuradministratie inrichten in verband met extramuralisering van woningen. Adviseur bij de inrichting en het opstellen van het verhuurbeleid.

Adviseur, Procesbegeleider

Procesbegeleider bewonersinitiatieven in de Weidevogelhof in Pijnacker. Aanjager en ondersteuner om meerdere bewonersinitiatieven tot stand te laten te laten komen. In samenwerking met welzijnsorganisaties. Ingehuurd door samenwerkingsverband Habion, Mooiland, Rondom Wonen en Pieter van Foreest.

Procesbegeleider bewonersinitiatieven in de Weidevogelhof in Pijnacker. Aanjager en ondersteuner om meerdere bewonersinitiatieven tot stand te laten te laten komen. In samenwerking met welzijnsorganisaties. Ingehuurd door samenwerkingsverband Habion, Mooiland, Rondom Wonen en Pieter van Foreest.

Adviseur, Procesbegeleider
Weidevogelhof / Rondom Wonen
Rondom Wonen

Onderzoek en komen tot een samenwerkingsconvenant met ZorgSaam, AanZ en opdrachtgevers Clavis en gemeente Terneuzen. Het gaat over de Veste, een seniorencomplex met 244 appartementen met allerlei voorzieningen in Terneuzen.

Onderzoek en komen tot een samenwerkingsconvenant met ZorgSaam, AanZ en opdrachtgevers Clavis en gemeente Terneuzen. Het gaat over de Veste, een seniorencomplex met 244 appartementen met allerlei voorzieningen in Terneuzen.

Adviseur, Procesbegeleider

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Verschillende kennisdelers gemaakt en relatiebijeenkomsten met gemeenten opgezet over woonzorg en hoe dit in prestatie-afspraken en de huisvestingsverordening goed geregeld kan worden. Beleidsadviseur a.i/adviseur van diverse projecten.

Adviseur, Interim manager, Procesbegeleider

Trainer “Lokale samenwerking” en “samenwerken rondom bijzondere doelgroepen”. Trainingen gegeven aan corporatiemedewerkers. Ook verschillende in-company trainingen verzorgd bij woningcorporaties. Of sessies rondom actuele vraagstukken op het snijvlak wonen, zorg en welzijn.

Adviseur

Adviseur rondom het ontwikkelen van nieuw woonzorgconcept in het huis. Advies over toekomst woongebouw aan Raad van Toezicht en bestuur.

Adviseur

Adviseur op het gebied van woningwaardering, bewonersparticipatie, verhuuradministratie en afrekening servicekosten van de complexen die Zorgpartners Midden Holland verhuurden.

Adviseur
Janet Schmits (coordinator vastgoed): “Margrieta heeft onze organisatie geholpen om te kunnen voldoen aan de wetgeving. Ik heb haar in dit traject leer kennen als een ter zaken kundige vrouw met wie ik op een prettige manier kon sparren over wonen, zorg en welzijn. Margrieta bracht meer mee dan alleen de kennis die nodig was voor de opdracht, zij is in staat om over de schutting te kijken. Margrieta, bedankt voor de goede samenwerking!”
Zorgpartners Midden Holland
Zorgpartners Midden Holland

Projectleider Scheiden Wonen en Zorg. Nieuwe woonzorgvormen ontwikkeld met een all-inclusive pakket met wonen en zorg ineen. Hierbij was ik zowel procesbegeleider als adviseur. Zowel in Gorinchem als in Papendrecht kan sindsdien gehuurd worden met zorg. Businesscase, gesprekken met zorgkantoor, praktische invulling van contracten, werving en selectie, waren onderdeel van de opdracht.

===

Adviseur voor transferverpleegkundigen van het klantcontactcentrum in het ziekenhuis in verband met Hervorming Langdurige Zorg. Adviseur op het gebied van indicatiestelling, zorgfinanciering en verpleeghuiszorg.

Projectleider Scheiden Wonen en Zorg. Nieuwe woonzorgvormen ontwikkeld met een all-inclusive pakket met wonen en zorg ineen. Hierbij was ik zowel procesbegeleider als adviseur. Zowel in Gorinchem als in Papendrecht kan sindsdien gehuurd worden met zorg. Businesscase, gesprekken met zorgkantoor, praktische invulling van contracten, werving en selectie, waren onderdeel van de opdracht.

Adviseur, Procesbegeleider
Rivas Zorggroep
Rivas

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Lid van de onafhankelijke klachtencommissie. Beoordelen van klachten over de dienstverlening, beantwoording en klachtafhandeling vanuit Woonzorg Nederland. Namens de klachtencommissie ook gesprekspartner met Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland.

Adviseur, Toezichthouder
Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland