Waarden

 

WAARDEN

Hieronder de waarden die in mijn werkwijze terug te vinden zijn.

POSITIEF/LIEFDEVOL

Op een positieve, liefdevolle en daarmee hoopvolle wijze wil ik met mensen en processen in de organisatie aan de gang zijn. Liefde is de kern van het geloof waaruit ik leef. In mijn houding wil ik positief zijn naar zowel het proces als naar de mensen toe met wie ik samenwerk en hen zien in wie ze zijn. Ik streef ernaar om het potentieel naar voren te brengen bij de mensen en hun aan te moedigen om hun mogelijkheden te gebruiken.

EERLIJKHEID

Ik wil eerlijk zijn tegen mensen en open en transparant opereren. Als ik fouten heb gemaakt of twijfels in het proces heb, wil ik hierin eerlijk zijn en deze bespreekbaar maken. Als ik fouten heb gemaakt, bespreek ik deze in de hoop dat ik de kans krijg om opnieuw te beginnen. Andersom als anderen fouten hebben gemaakt en daarover eerlijk zijn naar mij , wil ik actief bijdragen aan een klimaat waarin vergeving en ruimte voor een nieuwe kans mogelijk zijn.

DANKBAARHEID

Ik wil een dankbaar mens zijn en dat uitleven. Ik wil dit vorm geven door de medewerkers te helpen om ook de dingen die goed gaan te benoemen en het uiten van geklaag en gezeur te reduceren. Dankbaarheid en vreugde is voor mij met elkaar verbonden. Ik vind het belangrijk plezier te hebben in het werk en mee te werken aan organisaties waarbinnen op ontspannen en vreugdevolle wijze samengewerkt wordt.

DIENSTBAAR

Vanuit een royale en dienende houding wil ik mijn werk doen. Dit betekent dat ik niet uit wil zijn op mijn eigen eer en geld, maar anderen wil dienen door een pro-actieve en betrokken werkwijze. Kennis en ervaring wil ik delen en me helemaal inzetten om deze kennis over te dragen. Aan de andere kant wil ik mezelf niet uit het oog verliezen en in een goede balans leven, waarbij ik ook in staat zal zijn om van anderen te ontvangen.

RECHT DOEN

Ik wil ernaar streven om, zover het binnen mijn mogelijkheden past, recht te doen in de processen aan mensen en /of situaties. Ik wil gaan voor meer gerechtigheid en de kwetsbare mensen helpen om hun plek in te nemen. Deels door het kwaad actief tegen te gaan en bespreekbaar te maken (ook als dat consequenties heeft voor mij persoonlijk), aan de andere kant door expliciet het goede te zoeken voor mensen, de samenleving, klanten en de organisatie.

UITLEG WAARDEN EN VISIE OP ORGANISATIE

In mijn visie bestaat een organisatie uit medewerkers. Ze vormen samen de cultuur van de organisatie, waarbij vaak veel onbewuste patronen meespelen. Medewerkers handelen grotendeels onbewust vanuit hun eigen belevingswereld en geven betekenis aan het handelen van anderen. Naar mijn mening is bij het doormaken van veranderingsprocessen het belangrijk om te werken aan bewustwording en waarden en principes uit te dragen. Deze waarden kunnen we elkaar niet opleggen. Door ze zelf expliciet te maken, hoop ik samen met mijn collega’s een werkomgeving te creëren, waar medewerkers na gaan denken over de eigen persoonlijke waarden die men wil inbrengen in de organisatie- en klantprocessen. In mijn rol als procesmanager wil ik onbewuste patronen zichtbaar maken en het werken met waarden binnenbrengen in de organisatie. Doel van mijn inzet hierbij is betere samenwerking tot stand brengen door naar gezamenlijke belangen te zoeken. Dit betekent dat ik als procesmanager en aanjager van veranderingen ook expliciet wil zijn naar mijn opdrachtgever over de waarden van waaruit ik werk, zodat duidelijk is wat de organisatie met mij in huis haalt. Op het uitleven van deze waarden ben ik aanspreekbaar.