Visie

IN WELKE ROL BEN IK IN TE ZETTEN?

Ik wil een onafhankelijk opererende procesmanager zijn, die de dynamiek van verschillende organisatieprocessen kan overzien en richting hieraan geeft. Hierbij wil ik afhankelijk van wat nodig is kunnen schakelen van hoog tot laag in de organisatie en op alle niveaus draagvlak creëren voor de ingezette koers. Het is mijn streven om de belangen van ieder hierbij in het oog te houden en zoveel mogelijk te werken aan win-win oplossingen. Afhankelijk van wat nodig is in het proces, wordt met de voeten in de klei gestaan of afstand genomen om de grote lijnen te zien. Door een lerende open houding is er flexibiliteit om het proces op diverse momenten bij te stellen. In mijn werkwijze komen mijn persoonlijkewaarden tot uitdrukking.

TEVREDEN KLANTEN!

MET WELK DOEL?

Ik wil onafhankelijk opereren als ZZP’er binnen een organisatie. Tijdelijkheid van een opdracht en duidelijkheid over mijn rol als onafhankelijke “ externe”, helpen me om deze onafhankelijke rol op me te nemen. Ik wil het belang van de organisatie bepalend laten zijn voor mijn werkwijze en me persoonlijk belangeloos opstellen. Op elk moment kan er afscheid van mij worden genomen en een nieuwe procesmanager aangetrokken worden. Anderzijds heb ik ook de ruimte om op elk moment in het proces de opdracht (met in achtneming van een redelijke opzegtermijn) terug te geven en/of het gesprek hierover aan te gaan. Indien om wat voor reden dan ook mijn inschatting is dat ik niet de juiste persoon ben om de bewuste opdracht tot een goed einde te brengen. Uiteraard betekent het aanvaarden van de opdracht van mijn kant een duidelijk commitment om de opdracht af te maken en indien dit onverhoopt niet het geval kan zijn, zal ik me inspannen voor een goede overdracht.

PROCESGERICHT

ONAFHANKELIJKHEID WAT BEDOEL IK DAAR MEE?

Ik wil een onafhankelijk opererende procesmanager zijn, die de dynamiek van verschillende organisatieprocessen kan overzien en richting hieraan geeft. Hierbij wil ik afhankelijk van wat nodig is kunnen schakelen van hoog tot laag in de organisatie en op alle niveaus draagvlak creëren voor de ingezette koers. Het is mijn streven om de belangen van ieder hierbij in het oog te houden en zoveel mogelijk te werken aan win-win oplossingen. Afhankelijk van wat nodig is in het proces, wordt met de voeten in de klei gestaan of afstand genomen om de grote lijnen te zien. Door een lerende open houding is er flexibiliteit om het proces op diverse momenten bij te stellen. In mijn werkwijze komen mijn persoonlijkewaarden tot uitdrukking.

GOED LEEFKLIMAAT