Wie is Margrieta Haan?

WONINGCORPORATIE

Voordat ik gestart ben als ZZP’er heb ik ongeveer 12 jaar bij de Algemene Woningstichting Houten (2200 vhe) en vervolgens Viveste (5000 vhe) gewerkt als respectievelijk beleidsmedewerker, Hoofd verhuur- en bewonerszaken en manager Wonen. Hierbij was ik verantwoordelijk voor:
– alle klantencontacten (technisch, sociaal en financieel);
– verhuur en mutatieproces;
– leefbaarheid;
– communicatie;
– huurincasso.

OVERIGE ERVARING

Mijn overige ervaring heb ik o.a. opgedaan via de volgende werkzaamheden:

Lid RvC Heuvelrug Wonen
Lid RvT van lokale welzijnsorganisatie
Lid Klachtencommissie Woonzorg NL
Structuurcommissie De Lichtboog
Regiegroep Wijkgericht Werken
Regiegroep Wonen, zorg en Welzijn

Diverse opdrachten bij zorgorganisaties.

OPLEIDINGEN

Organisatie, Cultuur en Management, universitaire Master Universiteit Utrecht.

HBO Facilitaire Dienstverlening. Consumentenzaken. Management Woonfaciliteiten. (Hogeschool Diedenoort)

Erkende mediationopleiding (The Lime Tree)

Diverse vakgerichte cursussen en opleidingen.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN WERKERVARING

Met mijn opleiding HBO Consumentenzaken- Management Woonfaciliteiten kon ik direct aan de slag bij een woningcorporatie in Houten als beleidsmedewerker. Al snel werd ik Hoofd Verhuur- en Bewonerszaken en na een fusie met de andere Houtense corporatie ben ik manager Wonen geworden bij Viveste (5000 verhuureenheden). Als manager Wonen ben ik ongeveer 5 jaar verantwoordelijk geweest voor alle klantencontacten op het gebied van verhuur, leefbaarheid, huurincasso, techniek, mutaties en toewijzing en was onderdeel van het MT.

In april 2011 ben ik gestart als ZZP’er en sindsdien verschillende opdrachten gehad bij woningcorporaties en zorginstellingen als procesbegeleider, interim manager en adviseur bij zowel woningcorporaties als zorgorganisaties. Mijn ervaring en kennis in verschillende organisaties maakt dat mijn toegevoegde waarde vooral te vinden is  bij het verbinden van verschillende sectoren en organisaties met elkaar voor een optimale dienstverlening aan de klant.

PROCESGERICHT

ERVARING

Als manager Wonen, procesmanager en in mijn opdrachten heb ik ervaring opgedaan op veel verschillende terreinen.

U kunt me daardoor voor veel verschillende zaken inschakelen:
– strategisch voorraad beleid
– leefbaarheid en bemiddeling
– bewonersparticipatie
– website opzetten
– woonruimteverdeling
– huurbeleid opstellen
– mutatieproces verbeteren
– wijkgericht samenwerken met andere professionele partijen
– verandering dienstverleningsconcept
– verkoopbeleid opstellen
– afdelingsplannen en werkplannen maken.

WAT ZEGGEN ANDEREN?