Zorgorganisaties

SAMENWERKING

Een nieuw woonzorgconcept samen met partners uitdenken, waarbij de klant centraal staat? Wilt u het gesprek aangaan met een woningcorporatie over het beheer van uw zorgvastgoed en wordt u daarin graag geadviseerd? Afspraken maken met de gemeente of het zorgkantoor over nieuwe concepten of gebruik algemene ruimten? Of moet er nog een strategische afweging worden gemaakt? Een nieuwe huurovereenkomst nodig voor uw zorgvastgoed? Met al deze punten kunt u bij Margrieta Haan terecht.

OPZETTEN VERHUURORGANISATIE

Wanneer u als zorgorganisatie zelf gaat verhuren naar uw klanten, betekent dit dat er een verhuurorganisatie opgezet moet worden. Bepalen huurprijzen, servicekosten, contracten, zorgarrangementen, koppelen van de zorg, administratie, ICT en de informatie richting de klant. In dit hele proces kan ik adviseren en begeleiding bieden.

NIEUWE ZORGCONCEPTEN

De kanteling en transities in de zorg vragen om een nieuwe wijze van werken. Meer vraaggericht waarbij de klant zelf keuzes maakt en de zorgorganisatie de klant helpt om de juiste keuzes over het wonen en de daarbijhorende zorg te maken. Wilt u een “out of the box” denker binnen halen die met u verkent wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie?

GOEDE ZORG

INTERIM MANAGEMENT

Wilt u mensen, afdelingen of klantprocessen op een hoger niveau tillen? Margrieta Haan kan u daarbij helpen door in uw organisatie tijdelijk de rol van manager of procesmanager op zich te nemen. 
Ik richt me binnen organisaties met name op:
• dienstverlening aan klanten en andere stakeholders, waarbij klanttevredenheid en het imago van uw organisatie speerpunt zijn;
• interne communicatie, onderlinge verhoudingen en samenwerking;
• motivatie en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.

ZORG EN WONEN VERBINDEN?

STRATEGIE BEPALING

Wilt u aan de slag als zorgorganisatie met nieuwe woonzorgconcepten en tijdelijk verblijfsvormen? Bent u benieuwd wat dit gaat betekenen voor de huur die u kunt gaan vragen? Wilt u de extramuralisering vormgeven door het invoeren van het scheiden van wonen en zorg? Bepalen met welke partners u een verdergaande samenwerking aangaat? Welke contracten gebruikt kunnen worden en welke werkzaamheden op u af komen bij het inrichten van een verhuurorganisatie? Mijn expertise deel ik graag met u.

TRAINING EN COACHING

Daarnaast verzorgt Margrieta Haan trainingen en presentaties over samenwerking rondom zorgvastgoed, verhuren voor zorgorganisaties, all inclusive woonconcepten, etc.

voor o.a. :
– invoorzorg;
– KCWZ;
– Platform31;
– regiotafels WMO;