Woningcorporaties

WONINGCORPORATIES

Ik kan voor woningcorporaties veel betekenen. Lees hieronder meer.

SAMENWERKING

Vernieuwde samenwerking nodig met lokale partners rondom kwetsbare doelgroepen? Samen met bewoners aan de slag bij een nieuw woonzorgconcept of een woongroep? Vraagt een zorgorganisatie aan u om het beheer van het zorgvastgoed over te nemen? Wilt u de samenwerking verder optimaliseren en verbeteren?  Ik kom graag langs om u hierover te informeren. Er is namelijk al genoeg wat woningcorporaties kunnen oppakken in de lokale samenwerking.

LEEFBAARHEID

Hoe kan de burgerkracht versterkt worden? En hoe weten we van elkaar wat de verschillende professionals doen in de wijk? Het opzetten van nieuwe concepten op het gebied van samenwerking in wijken, zodat het welzijn verstevigd wordt, is harder dan ooit nodig met alle transities. Het gaat om het realiseren van lokale verbindingskracht. Margrieta Haan is een inspiratievolle ‘meedenker’ over en ‘realisator’ van niet-standaard oplossingen.

VERZORGD WONEN

De maatregelen van de overheid om mensen langer thuis te laten wonen, vraagt om nieuwe woonzorgconcepten, waarbij verzorgd wonen geboden wordt. Het realiseren hiervan vraagt lokale samenwerking. Waar liggen de verschillende taken- en verantwoordelijkheden? Hoe regelen in de woonruimteverdeling, wat betekent dit voor de algemene ruimten? Hoe de woningvoorraad inzichtelijk krijgen. Als procesbegeleider kan ik helpen om verzorgd wonen lokaal te realiseren.

ACHTERKANT VISITEKAARTJE

INTERIM MANAGEMENT

Wilt u mensen, afdelingen of klantprocessen op een hoger niveau tillen? Margrieta Haan kan u daarbij helpen door in uw organisatie tijdelijk de rol van manager of procesmanager op zich te nemen. 
Margrieta Haan richt zich binnen organisaties met name op:
• dienstverlening aan klanten en andere stakeholders, waarbij klanttevredenheid en het imago van uw organisatie speerpunt zijn;
• interne communicatie, onderlinge verhoudingen en samenwerking;
• motivatie en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers.

MUTATIEPROCES OPTIMALISEREN

Hoe de woningtoewijzing regelen bij verschillende woonvormen en toch voldoen aan de wetten en regels? Nieuwe brieven, processen of de samenwerking tussen afdelingen verhelderen en verduidelijken? Resultaat goed gestroomlijnde processen, optimaal gebruik van automatisering en heldere dienstverlening naar de klant. Veel kennis van automatiseringssystemen, woningtoewijzing, zorgfinanciering, lokale partijen en de wet- en regelgeving. Samen aan de slag om het zo goed mogelijk voor de klant te regelen!

MUTATIEPROCES OPTIMALISEREN