Langer zelfstandig thuis

Langer zelfstandig thuis

Klanten en specifieke doelgroepen die langer zelfstandig en onder eigen regie thuis wonen. Vaak in hun eigen woonomgeving, maar dit zelfstandig wonen kan ook in een geklusterde setting zijn. Het langer zelfstandig thuis, extramuraliseren en het scheiden van wonen&zorg hebben met elkaar te maken. Hoe de klant bij deze ontwikkelingen betrekken en aansluiten bij de lokale behoeften die er zijn rondom dit langer zelfstandig thuis? Dit zijn de vraagstukken waar ik me graag samen met de klanten mee bezig hou.

Heeft u ondersteuning nodig bij het maken van de juiste keuzes? Of bij de ontwikkeling van een gedegen toekomstvisie? Een onafhankelijk persoon die partijen begeleidt om de samenwerking op nieuwe manieren vorm te geven? Een nieuw initiatief op te zetten? Neem gerust contact op om eens van gedachten te wisselen.

Projecten

TEVREDEN KLANTEN