Projecten

SAMENWERKING ONDERSTEUNEN

PROJECTEN

De volgende projecten heb ik inmiddels afgerond als ZZP’er:
– ontwikkeling webapp voor ontwikkelen huurdersvaardigheden in de GGZ. Zie www.jewoontzelf.nl;
– Onderzoek en komen tot een samenwerkingsconvenant met ZorgSaam, AanZ en opdrachtgevers  Clavis en gemeente Terneuzen. Het gaat over de Veste, een seniorencomplex met 244 appartementen met allerlei voorzieningen in Terneuzen.
– nieuwe woonzorgproducten ontwikkelen voor zorgorganisaties;
– beheerovereenkomst uitwerken tussen zorgorganisaties en woningcorporaties;
– samenwerkingsafspraken maken tussen zorgorganisatie en woningcorporatie;
– verhuurorganisatie opzetten voor extramurale verhuur in zorgorganisatie
– interim manager woonwinkel/klantencontacten;
– woningtoewijzing specifieke doelgroepen kennisdeler Habion ontwikkeld;
– prestatieafspraken, woonvisie, huisvestingsverordening contacten met gemeenten;
– verhuurbeleid opstellen en uitwerken voor een zorgorganisatie;
– adviseren, coachen en opleiden van medewerkers die in een zorgorganisatie het verhuurproces coordineren en de toewijzing regelen.
– ontwikkelaar van nieuw woonzorgconcept en koploper hiermee bij Platform31.
– projectplan geschreven voor het extramuraal aanbieden van woningen en het uitwerken hiervan. Het gaat om een verouderde woonzorglocatie, waar tot voor kort sloopplannen voor waren. Het is mogelijk om juist daar een heel aantrekkelijk project van te maken!

MOGELIJKHEDEN KORTE OPDRACHTEN

Trainer
Onafhankelijk voorzitterschap
Beleidsadviseur
Procesbegeleider bij lokale samenwerking
Aanjager tijdelijke huisvesting statushouders
Projectleider voor project met verschillende samenwerkingspartners.
Begeleider, coach van een bewonersinitiatief.

OPDRACHTGEVERS

Hierbij een overzicht van de opdrachtgevers voor wie ik o.a. werkzaamheden (heb) verricht:

 • Poort6
 • Rivas Zorggroep
 • Prot. zorggroep Crabbehoff
 • Zorgpartners Midden Holland
 • Kjenning
 • Kwintes
 • Habion
 • KCWZ
 • Platform31
 • VNG
 • Nestas
 • Profila Zorg
 • Clavis
 • De Zorgbutler
 • De Drie Notenboomen
 • ’t Slot in Gameren
 • Huis ter Leede